KONCERT


EN

For quite some time, the dancer and choreographer Leja Jurišić has been developing her interest in the arts that in their time transformed the field of art, those that had cut into it, stirred it up, and redefined it. This impulse and focus can be observed in her creative work; she collaborates with artists from various fields to create pieces in which she can cross the conventions and boundaries of a dance performance. As she has repeatedly pointed out in interviews, a perspective which would express the ‘I cannot, I do not know, I will not’ does not exist in her artistic processes. In the new piece entitled CONCERT, the horizon of the leap from the dance arts is even bolder, even bigger. CONCERT has been created in close collaboration with set designer Petra Veber. The performance programme finds its source material in literary works by Futurists and Dadaists, as well as original compositions by Leja Jurišić. 

Programme: 1. I hear you, 2. Spiral, 3. I put a stone on my foot, 4. There is no time to lose (China), 5. Solo body piano, 6. The mothers of invention, 7. Triangle, 8. Second movement, Ursonata, 9. But a dog, 10. Canzione di Maggia, 11. Divine advantage, 12. The chair and I, 13. I do not allow!, 14. The sky prefers the night, 15. RADI OS, Book III (Paradise), 16. Poème a crier à danser (chant 1), 17. The Radical Characters of Verbs and Nouns (to be), 18. So it is written


SI

Plesalka in koreografinja Leja Jurišić se že dlje časa zanima za umetnosti, ki so v svojem času pretresle polje umetnosti, vanj zarezale, ga razburkale in ga na novo definirale. Ta interesni poriv je viden tudi v njenem delu; avtorica pogosto sodeluje z umetniki z različnih področjih, skupaj z njimi pa skuša vedno znova prestopiti konvencije in meje plesnih predstav. Kot je večkrat poudarila v intervjujih: drža, ki bi
 

Program: 1. Slišim te, 2. Spirala, 3. Kamen dam na nogo, 4. There is no time to lose (China), 5. Solo body piano, 6. The mothers of invention, 7. Trikotnik, 8. Second movement, Ursonata, 9. Toda pes, 10. Canzione di Maggia, 11. Božanska prednost, 12. Stol in jaz, 13. Ne dovolim! 14. Nebo ima raje noč, 15. RADI OS, Book III (Paradise), 16. Poème a crier à danser (chant 1), 17. The Radical Characters of Verbs and Nouns (to be), 18. Tako piše

CREDITS


Author, Performance and Music: Leja Jurišić; Set design: Petra Veber; Light design: Petra Veber; Music design: Jure Vlahovič; Dramaturgy: Petra Veber, Leja Jurišić; Text recommendation: petra Veber; Text choice: Leja Jurišić, Petra Veber; Text: Giacomo Bella, Pierre Albert-Birot, Kurt Schwitters, Miklavž Komelj, Francis Lodwick, Ronald Johnson; Photography: Petra Veber; Translation: Jezikovna zadruga Soglasnik; Producer: Žiga Predan; Produced by Pekinpah, Leja Jurišić; Coproduced by: Cankarjev dom; Partners: Kino Šiška

SHOWS


LJUBLJANA (Cankarjev dom), 5 February 2022
LJUBLJANA (Cankarjev dom), 6 February 2022

PRESS


EN

A multidimensional spin-off of a concert
Maša Radi Buh, Sigledal, 10 February 2022

Her projects are innovative, honest, daring andground-breaking, whether she creates alone orwith someone else. She likes weaving togetherdifferent art disciplines and her range of interestsis broad. In CONCERT, she keeps creating and
developing the idiosyncratic genre of solo-body-piano...

Lara Paukovič,MLADINA, 4 March 2022

A nonchalant collision between culture and sweaty physicality... the remarkable presence of Leja Jurišić, whomanages, with a kind of serious playfulness, toweave together the high and the low register,music and dance, immersing the whole in intense, procedural stage action, in which the logic of thebody idiosyncratically distorts the social codes of meaning.
Samo Oleami, Radio Študent, 22 March 2022

The body is no longer bound to the progressionof the musical composition—instead, it frees itselffrom the prescribed formality of the concert, findsits own expression and rhythm, and outlines aspace for its liberation within the otherwise rigidframework of the concert programme.
Ana Lorger, Neodvisni, 6 April 2022

SI


Večdimenzionalni spin-off koncertnosti.Maša Radi Buh, Sigledal kritika, 10. februar 2022

Njeni projekti so inovativni, iskreni, drzni, prelomni; najsi ustvarja sama ali v paru. V KONCERTU razvija svojevrsten žanr solo-body-piano, ki ga je iznašla za prizor v performansu De facto, plesno-glasbenem dialogu s skladateljem Milkom Lazarjem.  Lara Paukovič, MLADINA, 4 marec 2022

Nonšalanten trk vzvišene kulture in prešvicane telesnosti ... izredna prezenca Leje Jurišić, ki uspe v zaresniigrivosti preplesti visoke in nizke registre, glasboin gib ter to potopiti v intenzivno procesualnoodrsko dogajanje, znotraj katerega telesna logikapo svoje sprevrže družbene pomenske kode
Samo Oleami, Radio Študent, 22 marec 2022

Telo ni več vezano na potek skladbe, temvečse osvobodi diktata koncertne formalnosti, najde svoj izraz in ritem ter si v okviru rigidnozastavljenega koncertnega programa medpavzami zariše prostor osvoboditve.
Ana Lorger, Neodvisni, 6 april 2022

READ MORE PRESS︎︎︎