DE FACTO - GO WITH YOURSELF


EN

On podium, covered with the image of Michelangelo’s The Last Judgement, a compact stage entity is unwinding, built on special dialogue between musician and dancer playing with one’s own authorial positions thru hybrid theatrical form. Their performance is based on the research of the (in)ability to overcome one’s own position, as well as on spontaneous interactions with the Other, both at the immediate level of movement and sound and at the level where their relation mutates into the sensual allegory of a wider social constellation. De Facto (Go With Yourself) thus maps the terrain for searching the truth in the post factual world. The truth which is reflected in the stage presence of the untamed female body and deconstructed sound matrix, which develop in front of the viewers into a sensual manifestation of longing, passion, and courage.

SI

Na podiju, prekritem s podobo Michelangelove Poslednje sodbe, se odvija kompaktna odrska celota, zgrajena na svojevrstnem dialogu med glasbenikom in plesalko, ki skozi hibridno odrsko formo vešče preigravata lastni avtorski poziciji. Njuno izvajanje temelji na raziskovanju (ne)zmožnosti preseganja lastnega položaja, kot tudi na spontanih interakcijah z Drugim, bodisi na neposredni ravni giba in zvoka kot tudi na nivoju, kjer se njun odnos levi v čutno alegorijo širše družbene konstelacije. Predstava De facto (pojdi s seboj) na ta način mapira teren za iskanje resnice v postfaktičnem svetu. Resnice, zrcaljene v odrski prezenci neukročenega ženskega telesa in dekonstruirane zvočne matrice, ki pred gledalci prerasteta v čutno manifestacijo hrepenenja, strasti in poguma.

CREDITS


Authors: Leja Jurišić & Milko Lazar; Credits text: Leja Jurišić & Milko Lazar; Choreographer: Leja Jurišić; Assistant to choreographer: Leja Jurišić; Rehearsals coordinator: Leja Jurišić; Cast: Soloist: Leja Jurišič; Dancers: Leja Jurišić; Music composer: Milko Lazar; Prepared piano: Milko Lazar; Orchestra: Conductor: Milko Lazar; Violins I: Milko Lazar; Violins II: Milko Lazar, Violas: Milko Lazar; Cellos: Milko Lazar; Double basses: Milko Lazar; Flutes: Milko Lazar; Clarinets: Milko Lazar; Bassoons: Milko Lazar; Soprano saxophone: Milko Lazar; Horns: Milko Lazar; Trumpets: Milko Lazar; Trombones: Milko Lazar; Percussion: Milko Lazar; Orchestra inspector: Milko Lazar; Archivist: Milko Lazar; President of the Orchestra Syndicate: Milko Lazar; Artistic Advisor: Milko Lazar; Set design: Petra Veber; Light design: Petra Veber; Costumes: Petra Veber; Photographers: Petra Veber, Matija Lukić; Technical director: Igor Remeta; Producer: Žiga Predan; Produced by Pekinpah, Leja Jurišić; Coproduced by: Cankarjev dom; Supported by: Ministry of Cuture Republic of Slovenia, City of Ljubljana - Department of Culture
Photo by Matija Lukić

SHOWS


NOVA GORICA (Urbane note-SNG), 10 October 2020
LJUBLJANA (Trigger Platform), 29 August 2020
LJUBLJANA (Spider Festival), 17 June 2020
LJUBLJANA (Cankarjev dom), 7 November 2019
LJUBLJANA (Cankarjev dom), 6 November 2019
MARIBOR (54. Borštnik festival), 27 October 2019
LJUBLJANA (Cankarjev dom), 10 September 2019
LJUBLJANA (Cankarjev dom), 15 May 2019
LJUBLJANA (Cankarjev dom), 14 May 2019
LJUBLJANA (Cankarjev dom), 12 May 2019

PRESS


EN

De Facto (Go with Yourself) by Leja Jurišić and Milko Lazar is excellent.
Rok Vevar,
Independent dance critic, 13 May 2019

Contemporary dance may have travelled a long way, having escaped its dependency on music and becoming autonomous, but in the case of the Lazar–Jurišić duo, it seems to enter back into relationship with music completely independently...These days, all that is needed to achieve the most powerful and most real effect, is – de facto – a reduction.
Pia Brezavšček,
Dnevnik Newspaper, 23 May 2019

Jurišić and Lazar boldly and intensely embody the transitions between modes of expression, roles and their own creative identities, approaches and procedures, and thus, awkwardly put, create a kind of deconstruction of the factual on a personal and broader level.

Luka T. Zagoričnik,
Neodvisni, 12 June 2019


SI

Nova predstava Leja Jurišić in Milko Lazar: De facto (pojdi s seboj), ki smo si jo nocoj premierno ogledali v Cankarjevem domu, je odlična.
Rok Vevar, 12. maj 2019

Na tak način je tudi sodobnoplesni medij, ki v priznanosti gotovo zaostaja za resno glasbo, afirmiran na najboljši možen način: Leja Jurisic Milko Lazarju v vsem parira, saj v koreografijo vključuje vsako specifičnost svojega (ozaveščenega, seksualiziranega) telesa.
Dnevnik, Pia Brezavšček, Resnica je v redukciji, 20. maj 2019

Jurišić in Lazar v De facto (pojdi s seboj) smelo in intenzivno utelesita prehajanja med izraznimi modusi, vlogami in lastnimi ustvarjalnimi identitetami, pristopi in postopki in s tem, nerodno rečeno, na osebni in širši ravni ustvarita nekakšno dekonstrukcijo faktografskega.
Neodvisni, Luka T. Zagoričnik, Dekonstruirana faktografija, 12. junij 2019

READ MORE PRESS︎︎︎