IDEAL


EN

Ideal is a performance for two performers, a bunch of patriarchal semi-celebrities and a bed. In it, Leja Jurišić and Teja Reba, who operate at the intersection of dance, performance art and (post-dramatic) theatre, grasp Goebels’s division of intimate, personal-public and public life of individual, which they then apply to Marx’s remark that a lot of work gets done in bed.
Through a bed, the performers investigate the patriarchal and paternalistic relationships that persist in the world and out of which we have yet to climb, even though we cannot seem to stop pronouncing their dissolution.
Jurišić and Reba employ and interrogate the lives of smart, dead and immortal male figures in order
to discuss the connections between the female body and female sexuality on the one hand and patriotism and national identity on the other.

SI

Plesni performans za »dve performerki, kopico patriarhalnih polzvezdnikov in posteljo« nosi pomenljiv naslov Ideal kot ironična hrbtna stran nanizanke medčloveških odnosov, ki vedno potekajo po določeni inerciji – in potem znova. In znova. Samoumevnost razpoložljivih subjektov na dosegu roba postelje iz vsakodnevnega vzorca tako postane naddoločujoče »zlato pravilo« takšnih ali drugačnih življenj, ki jih živimo. Kot pogled v Hitchcockovo spalnico skozi njegovo lastno Okno. Avtorici v Idealu zapopadeta Goebbelsovo delitev na intimno, osebno-javno in javno življenje slehernika, ob čemer delitev cepita na Marxovo misel, da se da veliko dela opraviti horizontalno, iz postelje, na postelji. V večletnem sodelovanju avtorici tokrat prevoj iz vertikale v horizontalo duhovite sproščenosti in pikre neprijetnosti, ki se dogaja v pompoznem prečenju stereotipov, postavljata in sprevračata še bližje publiki.

CREDITS


Created by Leja Jurišić & Teja Reba; Performed by Leja Jurišić & Teja Reba; Scenography, Light Design & Costumes by Petra Veber; Music by Davor Herceg; Produced by Bunker; Coproduced by Pekinpah; Premiere: 13 June 2015, Spider Slang Festival, the Old Power Station, Ljubljana, Slovenia; Supported by: Ministry of Cuture Republic of Slovenia, City of Ljubljana - Department of Culture
Photo by Matija Lukić
Promo Photo by Petra Veber

SHOWS


ZAGREB (Queer), 23 May 2017
LJUBLJANA (Old Power Plant), 21 May 2017
LJUBLJANA (Old Power Plant), 20 May 2017
MARIBOR (Nagib na oder), 18 May 2017
LJUBLJANA (Cankarjev dom), 10 March 2017
LJUBLJANA (Old Power Plant), 14 June 2015
LJUBLJANA (Old Power Plant), 13 June 2015

PRESS


EN

The performers investigate, through a bed, the paternalistic relationships that have been bred at room temperature and carefully tended for and out of which we have not yet been able to get, even though we constantly talk about it and strive for more. Reba and Jurišić show that an occassion when someone or something takes us for granted as available subjects is in fact the rule, rather than a coincidence, it is the soundtrack of lives we live. Despite the magnitude of the issue the performative solutions are witty and relaxed – laughter was often heard in the audience – while through repetition and escalation the issue is nevertheless kept huge, unpleasant and sharp.
Ana Schnabl, Dnevnik Daily, 15 June 2015

Ideal assaults the patriarchal logic of constructing a woman as a male ideal. … The peformers are re-playing a stereotypical representation of a woman and her work while at the same time subverting it, overthrowing it through a perfect absurdity of the situation. … While they start the performance with Biblical quotes on love of God and love of thy brother, they end it with a complete deconstruction of speech and enunciation.
Alja Lobnik & Robert Bobnič, Radio Študent, 17 June 2015
      

SI

Rebova in Jurišićeva prikažeta, kako je slučaj, ko si nas nekdo ali nekaj jemlje za samoumevno razpoložljive subjekte, pravzaprav pravilo, še več, soundtrack življenj, ki jih živimo. Njune performativne rešitve so kljub velikanski temi duhovite in sproščene – in v dvorani je bilo pogosto slišati krohot –, z repeticijo in stopnjevanjem pa jima jo uspe ohraniti velikansko, neprijetno, pikro.
Ana Schnabl: Predstava Ideal: Seks, čistila in nabriti avtorici, Dnevnik, 15. junij 2015

Leja Jurišič in Teja Reba sta torej postregli z novim aktom, ki se povsem zliva z njunim humorjem, preigravanjem stereotipov in prevpraševanjem telesa, ki je prečil in še preči njuno delovanje. … Humor pa je tako ali tako stalnica njune performativne prakse, saj je, zlasti kadar ga mislimo v kontekstu ženskega vprašanja, lahko trasgresiven.
Alja Lobnik, Robert Bobnič: Spider Slang, Radio študent, 17. junij 2015

READ MORE PRESS︎︎︎